ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

2000 වසර තෙක් හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත්ව තිබූ මෙම ප්‍රදේශය එම වසරේ අගෝස්තු මස 14 දින , ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 31ක් වෙන් කර ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වශයෙන් නම් කරන ලදී. හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ප්‍රදේශයක් වශයෙන් විශාලවීමත් ජනගහනයේ සීඝ්‍ර වර්ධනය නිසාත් කොට්ඨාසයේ පරිපාලනමය පහසුව හා ජනතාවගේ පහසුව තකා මෙසේ මෙම කලාපය බෙදා වෙන් කරනලදී.

ප්‍රදේශයේ පිහිටි විශාලතම ග්‍රාම නිලධාරී වසම කොට්ටියාවත්ත වන අතර එය හෙක්ටයාර 08.72 වේ. කලාපයේ නැගෙනහිර කොටසේ පිහිටි මෙම කොටස දළ බෑවුම් සහිත වන අතර වන වගා, වනාන්තර, රබර් හා තේ වගාවන් ගෙන් යුක්ත වන අතර ජනාවාස ද ඉතා පහත් අගයක පවතී. භූමි ප්‍රමාණය අනුව කුඩාම ග්‍රාම නිලධාරී වසම වන්නේ කුරණ උතුර හා කොටිගලයි.

2000 වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් වෙන්කොට පිහිටුවන ලද ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය රයිගම් කෝරළයේ නැගෙනහිර කලාපයට අයත් උඩුගහපත්තුවේ මාවක් ඔයට නැගෙනහිරින් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 31ක් තුල හෙක්ටයාර 9204ක භූමි භාගයක විහිදී ඇත. දියදහර, කඳුහෙල්, තැනිතලා, මිටියාවත් යන සියලු භූ විෂමතාවයන්ගෙන් සැදුම්ලත් මෙකී බිම් ප්‍රදේශය ඉතා සුන්දරවූත්, රමණීයවූත් ප්‍රදේශයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙම කලාපයේ ප්‍රධාන මංසන්ධිය ඉංගිරිය වන අතර පෝරුවදණ්ඩ හා හඳපාන්ගොඩ උප මංසන්ධි ලෙස හැඳින්විය හැකියි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු කොටසේ පිහිටි ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය උතුරින් පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හා කලටුවාව ජලාශ රක්ෂිතයෙන්ද, නැගෙනහිරින් කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හා කළුග‍ඟේ කොටසකින්ද දකුණින් කළුග‍ඟෙන්ද, බටහිරින් මාවක් ඔයෙන් හා පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මලගල මිරියගල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වලින්ද මායිම් වී ඇත.

TOP