සෞඛ්‍යය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් සැපයීම ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයෙන් හා ඉංගිරිය දිස්ත්‍රික් රෝහලෙන් සිදු කරනු ලබයි. මෙහිදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයෙන් රෝග වැලැක්වීමේ කටයුතු ද, දිස්ත්‍රික් රෝහලෙන් රෝග සදහා ප්‍රතිකාර කිරීමද සිදු කරනු ලබයි. රෝගීන් සදහා වැඩිපුර ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම හොරණ මූලික රෝහලෙන් සිදු කර ගනී. ඉංගිරිය ප්‍රදේශය තුළ දේශීය වෙදකම මෙන්ම බටහිර වෙදකම ද ඉතාමත් ජනප්‍රිය වේ.

දේශීය වෙදකම

මෙම ප්‍රදේශය තුළ දේශීය වෛද්‍යවරු රාශියක් සි‍ටින අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් පරම්පරාවෙන් එම ක්ෂේත්‍රය වෙත යොමු වූ අයයි. වර්තමානයේ අපේ රට දේශීය වෛද්‍ය ‍ක්ෂේත්‍රයට ඇති වැඩි නැඹුරුව නිසාම අලුතින් මෙම ක්ෂේත්‍රයට යොමු වුණු අයද සිටී. මෙම දේශීය වෛද්‍යවරු අතර වැඩි දෙනෙක් සර්වාංග වෛද්‍ය වරුය. ඊට අමතරව කැඩුම් බිදුම්, විෂ වෛද්‍ය හා චර්ම රෝග වෛද්‍ය ආදී වශයෙන් කිහිපයකි. මේ අතර ප්‍රසිද්ධ වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙකි. එච්.ජයවර්ධන (සර්වාංග), එච්.ආර්. මාගිරිස් (සර්ප විෂ වෛද්‍ය), ආර්.ඒ ආරියසේන, එන්. ජයසිංහ එසේ ප්‍රසිද්ධියට පත් අයගෙන් කීපදෙනෙකි. මොවුන්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමට දිවයිනේ හතරදෙසින් රෝගීහු පැමිණෙති.

ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකයේ කාර්යය මණ්ඩලය

1) ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී - වෛද්‍ය එම්.ජේ.ඩී.කේ.විද්‍යාරත්න
2) සංවර්ධන නිලධාරී - ඩබ්.ඒ.කේ.ඒ.දිල්රුක්ෂී
කාර්යය මණ්ඩලයට අමතරව ස්වේච්ජා බලකායක්ද මෛ කාර්යය මණ්ඩලයට අයත් වේ.

ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය මගින් සලසන සේවාව

ඉංගිරිය ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය මගින් මහජන වෙත සලසන සේවාවන් මෙසේ සදහන් කළ හැක.
1.උපදේශන සහ සායන (රෝගී සත්කාර සේවය) *ජංගම සායන පැවැත්වීම
2.ප්‍රජා මූලික දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
3.මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හා පාසැල් ආශ්‍රිත දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
4.පාරිසරික සහ ඔසු උයන් පිළිබද වැඩසටහන්
5.දේශීය වෛද්‍ය දැනුම සහ සංස්කෘතික දැනුම සංරක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහන්
6.ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාර ලියාපදිංජියට අදාල කටයුතු
7.ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන පවත්තාගෙන යාමට අදාල නෛතික කටයුතු
8.ඩෙංගු රෝග මර්ධනයට අදාල කටයුතු

සායන මධ්‍යස්ථාන

ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය - රත්මල්ගොඩ සතියේ සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම(උපදේශන හා සායන මධ්‍යස්ථාන)
කදනපිටිය කණිෂ්ට විදුහල - කදනපිටිය සෑම මසකම තෙවන සෙනසුරාදා (උපදේශන හා සායන මධ්‍යස්ථාන)
ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය - රත්මල්ගොඩ සෑම මසකම දෙවන හා සිවු වන සෙනසුරාදා බ්‍රහස්පතින්දා (බෝ නොවන රෝග පාලන සායන)
ප්‍රඡා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය ,ඉංගිරිය - සදුදා,බදාදා.දින බෝ නොවන රෝග පාලන සායන කටයුතු

බටහිර වෙදකම

ඉංගිරිය ප්‍රදේශය තුළ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ඉතාමත් වැගත් ස්ථානයක් ඉංගිරිය රෝහලට ලැබේ. ඉංගිරිය රෝහල ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ තිබෙන ප්‍රධානතම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වේ.

ඉංගිරිය රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

අනු අංකය තනතුර සිටින සංඛ්‍යාව අඩු සංඛ්‍යාව
01 සහකාර හා ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරු 04 -
02 වෛද්‍යවරු ප්‍රමාණය 07 -
03 හෙද නිලධාරීන් 23 -
04 ලිපිකරුවන් 02 -
05 වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික - 01
06 රසායනාගාර සහායක - 01
07 ඖෂධ සංයෝජක 01 -
08 උපස්ථාන පිරිමි 01 05
09 උපස්ථාන ගැහැණු 07 03
10 සාමාන්‍ය කම්කරු පිරිමි - 04
11 සාමාන්‍ය කම්කරු ගැහැණු - 04
12 අරක්කැමි - 01
13 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 03 01
14 රියදුරු 01 -
 15 සෞඛ්‍ය කාර්ය සහායක(කණිෂ්ඨ) 11 -
16 මුරකරු 01 -
එකතුව 60 20

ඉංගිරිය රෝහලේ පවතින නේවාසික වාට්ටු ගණන 7කි. එයට අමතරව හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක 01ක් ද ඇත. ඉංගිරිය රෝහලේ පවතින ඇදන් ගණන 118 ක් පමණ වන අතර එහි දෛනිකව ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා බාහිර රෝගීන් ගණන 200ක් පමණ වේ. 2015 වර්ෂයේ ප්‍රතිකාර ලැබූ රෝගීන් ගණන 5933 ක් ලෙස රෝහල්ගත ලේඛණවල සටහන්ව ඇත.මෙයට අමතරව රජය මගින් පාලනය කරන දේශීය ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථා දෙකක් පිහිටා තිබේ. ඒවා නම්,

1. දේශීය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ඉංගිරිය
2. නිදහස් ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව- පැල්පිටිගොඩ
3. නිදහස් ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව- ප්‍රදේශීය සභාව වගවත්ත
4. නිදහස් ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව- හඳපාන්ගොඩ

ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයේ ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් සෞඛ්‍ය තොරතුරු

සායන මධ්‍යස්ථාන

 • කඳනපිටිය - මාතෘ හා ළමා සායනය / පවුල් සංවිධාන සායනය
 • මහ ඉංගිරිය - මාතෘ හා ළමා සායනය / පවුල් සංවිධාන සායනය
 • ඉංගිරිය රෝහල- මාතෘ හා ළමා සායනය / පවුල් සංවිධාන / සුවනාරී
 • හදපාන්ගොඩ - මාතෘ හා ළමා සායනය / පවුල් සංවිධාන සායනය
 • රත්මල්ගොඩ- මාතෘ හා ළමා සායනය / පවුල් සංවිධාන සායනය
 • සුවනාරී සායනය- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය
 • වගවත්ත - මාතෘ හා ළමා සායනය
 • කොටිගල - මාතෘ හා ළමා සායනය
 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලීය සායනය - මාතෘ හා ළමා සායනය / පවුල් සංවිධාන සායනය / සුවනාරී සායනය
 • ඌරුගල - මාතෘ හා ළමා සායනය
 • රයිගම්වත්ත - මාතෘ හා ළමා සායනය

කාර්ය මණ්ඩලය

අනු අංකය තනතුර සංඛ්‍යාව රාජකාරී ස්ථානය
01 සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී 01
02 අතිරේක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී 01
03 මහජන සෞඛ්‍ය හෙදි සොයුරි 01 ඉංගිරිය
04 මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 03 රත්මල්ගොඩ, ඉංගිරිය, පෝරුවදණ්ඩ
05 පරිපාලන පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී  01 සෞඛ්‍ය වෛ. නිලධාරී කාර්ලය - ඉංගිරිය
06 පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 01
07 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණීන් 19
08 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 වගවත්ත
09 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 පෝරුවදණ්ඩ
10 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 රත්මල්ගොඩ
11 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී මාපුටුගල
12 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 බටුගම්පල
13 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 හදපාන්ගොඩ
14 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 අරකාවිල
15 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 කොටිගල
16 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 ඌරුගල
17 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 ඉංගිරිය
18 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 ඇදුරගල
19 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 මහ ඉංගිරිය
20 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 කදනපිටිය
21 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 දොඹගස්කන්ද
22 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 නම්බපාන
23 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 01 නිමලගම
24 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී 02 රයිගම්වත්ත
25 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී පැල්පිටිගොඩ
26 වැඩ සටහන් සැලසුම් සහකාර 01
27 පාසල් දන්ත චිකිත්සක 02
28 සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 01
29 රියදුරු 01
30 මුරකරු
32 කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය 05

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් සැපයීම ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයෙන් හා ඉංගිරිය දිස්ත්‍රික් රෝහලෙන් සිදු කරනු ලබයි. මෙහිදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයෙන් රෝග වැලැක්වීමේ කටයුතු ද, දිස්ත්‍රික් රෝහලෙන් රෝග සදහා ප්‍රතිකාර කිරීමද සිදු කරනු ලබයි. රෝගීන් සදහා වැඩිපුර ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම හොරණ මූලික රෝහලෙන් සිදු කර ගනී.

ලියාපදිංචි සෞඛ්‍ය තොරතුරු

අනු අංකය තොරතුරු 2011 2012 2014 2015
01 ලියාපදිංචි මව්වරු සංඛ්‍යාව 913 954 906 889
02 ලියාපදිංචි උපත් සංඛ්‍යාව 832 797 843 801
වාර්තා කරන ලද බෝවෙන රෝග ( ප්‍රධාන වර්ග පහ)
01 ඩෙංගු 71 113 57 55
02 මී උණ 11 13 30 43
03 අතීසාරය 04 08 10 12
04 බෝවෙන සෙංගමාලය 01 03 - 05
05 ක්ෂය රෝගය 35 08 29 33
06 අඩු වයස් ගැබ් ගැනීම 55 62 44 35
07 ළදරු මරණ 09 05 07 05
මූලාශ්‍රය :- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය - ඉංගිරිය
TOP